Χειρουργείο-μονάδα ανάνηψης

Η κλινική μας διαθέτει έναν πλήρες και σύγχρονο χειρουργικό χώρο που μπορεί να δεκτεί, από απλές στειρώσεις έως κατάγματα, ακρωτηριασμούς και γενικά κάθε είδους παθολογικό, μαιευτικό και ορθοπεδικό περιστατικό που χρήζει χειρουργικής αντιμετώπισης.

Επίσης διαθέτει και χώρο για ανάνηψη μετά το χειρουργείο ή νοσηλεία παθολογικών περιστατικών.