Διαγνωστικά μέσα

Στην κλινική μας διενεργούνται αιματολογικές, μικροβιολογικές και κυταρολογικές εξετάσεις.

Aκτινογραφίες και υπερηχοτομογραφίες σε συνεγασία με εξειδικευμένους συνεργάτες για τη σωστή διάγνωση του εκάστοτε προβλήματος.